Μοναδική ευκαιρία για επενδύσεις σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, έως ότου ξεκινήσει η επόμενη προγραμματική περίοδος της ΚΑΠ, αποτελεί ο Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος διαθέτει μεταξύ άλλων «χώρο» για αγορά αγροτικών μηχανημάτων. Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η επένδυση, είναι η κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plain) που λειτουργεί ως διαπιστευτήριο βιωσιμότητας, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να υποβάλουν τους φακέλους τους έως τις 31 Ιουλίου.

Να σημειωθεί ότι οι ενισχύσεις για τον πρωτογενή τομέα συνίστανται εξολοκλήρου με τη μορφή επιδότησης. Πρόκειται για τις δύο νέες προκηρύξεις «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και «Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» ύψους 500 εκατ. ευρώ του Αναπτυξιακού Νόµου που ανακοινώθηκαν προ ολίγων ημερών. Όπως εξήγησαν στην Agrenda ειδικοί του χώρου, ο χρόνος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία είναι υπεραρκετός για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων.

Η λογική, στην περίπτωση των αγροτικών μηχανημάτων, ελάχιστα διαφέρει από αυτήν που διέπει τα Σχέδια Βελτίωσης και ως εκ τούτου συνιστούν οι προκηρύξεις αυτές μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για επιδοτούμενες επενδύσεις το επόμενο διάστημα, αφού το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που θα αφορά στην επόμενη επταετία, ενδέχεται να καθυστερήσει ακόμα και πέντε χρόνια.

Ωστόσο η τεκµηρίωση βιωσιµότητας στην περίπτωση αυτή είναι αρκετά πιο σύνθετη, συγκριτικά µε ό,τι ισχύει στην περίπτωση των Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ αφορά σε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα. Ενδεικτικά, χρειάζονται περίπου 1.500 στρέµµατα εκµετάλλευσης για την έγκριση επιδότησης για αγορά µιας θεριζοαλωνιστικής. Ως εκ τούτου, αν και στους δικαιούχους από τον πρωτογενή τοµέα κρίνονται και ατομικές επιχειρήσεις, το καθεστώς είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για οργανώσεις παραγωγών, οµάδες παραγωγών και συνεταιρισµούς.


Ποσοστά ενίσχυσης


Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα χωρίζονται ανάλογα το µέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια:

Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία: 35% για µεσαίες, 45% για µικρές επιχειρήσεις.

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος: 45% για µεσαίες, 50% για µικρές επιχειρήσεις.

Νότιο Αιγαίο: 30% για µεσαίες, 40% για µικρές επιχειρήσεις.

Βόρειο Αιγαίο: 45% για µεσαίες, 55% για µεγάλες επιχειρήσεις.


Το ελάχιστο ποσοστό του προϋπολογισµού του έργου ορίζεται ως εξής:


Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,

Για Πολύ µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τις Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) ποσό 50.000 ευρώ.


ΠΗΓΗ